Engedélyezett képzések

A képzés célja olyan szociális és fizikai környezet kialakítása, melyben egy hátrányos helyzetű személy könnyedén beilleszkedhet, képes elvégezni mindennapi feladatait és nem részesül... Tovább »

A képzés célja a közvetlen és tágabb környezet, valamint a környezeti rendszerek összefüggéseinek megismerése, motiváció felébresztése, valamint az ember és környezet közötti harmonikus kapcsolat... Tovább »

Cél a mindennapi kommunikációnkkal kapcsolatos ismeretek és jó gyakorlatok megismertetése-, és azok tudatos használatának elsajátítása a résztvevők számára, annak érdekében, hogy mindennapjaik és... Tovább »

A képzés célja olyan ismereteket átadni a résztvevőknek, melyek segítségével képessé válik folyamataiban, társas kapcsolataiban és kommunikációjában felelősségteljesen és céljainak megfelelően... Tovább »

A mentori feladatok ellátásánál fontos, hogy a mentor ne csak a munkaköri feladatok ellátásához szükséges gyakorlati ismeretekkel rendelkezzen, hanem a megfelelő kommunikációs képességekkel is,... Tovább »

A program célja az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb... Tovább »

A képzési program elvégzésével a résztvevő ismerni fogja a H2020 uniós kutatási és innovációs program részleteit, a megvalósítás lehetőségeit, a lebonyolítás menetét és betekintést nyer a... Tovább »

A program célja megismertetni a résztvevőkkel a célorientált tervezés és feladat végrehajtás fogalmi környezetét, definiálni az általános projektmenedzsmentet és a résztvevők egyéni projektjeit,... Tovább »

A képzés célja gyakorlati feladatokon keresztül a résztvevő projektszemléletét fejleszteni, hogy az előforduló feladatokat a projektmenedzsment szemléleten keresztül lássa át és az adott feladatot... Tovább »

A program célja a gyermekekkel, fiatalokkal szívesen foglalkozó, vagy a játékos foglalkozásokban szívesen résztvevők ismereteit oly módon fejleszteni, hogy hozzáállásukkal, ismereteikkel, új... Tovább »

A képzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon a munkavállalással kapcsolatos alapvető társadalmi és egyéni viselkedési elvárások megértésére, valamint azok alkalmazására.

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális... Tovább »

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális... Tovább »

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a munkavállalással kapcsolatos alapvető társadalmi és egyéni viselkedési elvárások megértésére, valamint ezek alkalmazására.

A képzési célja, hogy a résztvevők saját vezetői személyiségjegyeiket képesek legyenek azonosítani, valamint felismerjék a jellemző karakterjegyeket a különböző csoportokban dolgozó... Tovább »

Nyilvántartásba vételi szám: E-000755/2014/D015

Képzési idő: 20 óra

A képzési célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a módszereket, amelyek segítik a rugalmas foglalkoztatási formák beépítését. Megismerhetik a változások bevezetéseinek formáit, az új... Tovább »

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a stratégiai alkotás folyamatáról, és képesek legyenek a stratégiai célkitűzések megvalósítására és kontrolljára. A képzés elősegíti a... Tovább »

Nyilvántartásba vételi szám: E-000755/2014/D018

Képzési idő: 20 óra

A képzés célja, hogy az atipikus foglalkoztatási formában dolgozó munkatársak képesek legyenek hatékonyan együttműködni egymással és a hagyományos formában foglalkoztatott kollégákkal.

A képzés célja, hogy a vezetők képesek legyenek kreatív munkafolyamatokat szervezni, elindítani és életben tartani atipikus foglalkoztatási környezetben. A résztvevők megismerhetik a közös... Tovább »

A képzés cél, hogy a résztvevők képesek legyenek hatékonyan alkalmazkodni a megváltozott munkaszervezet új kommunikációs rendszeréhez, valamint hogy felismerjék a távolról végzett és más atipikus... Tovább »

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan mindennapi munkahelyi gyakorlatban használható módszereket tanuljanak, amelyek segítségével javulhat stresszkezelő képességük és csökkenhet a kiégés... Tovább »

A program célja, hogy a képzésben résztvevő elsajátítsa azokat az ismereteket, melyek alkalmazásával képes fém alkatrészek hegesztését és vágását végezni gázláng, villamos ív, illetve... Tovább »